Skip to content

Formare în psihoterapie (Zalău)

Începând din anul 2012, Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie a format, la nivel național, zeci de psihoterapeuți cu abilități și competențe în terapia de familie și cuplu, devenind în scurt timp o școală de referință în rândul persoanelor interesate de cursurile de formare complementară.

Acum, după ani buni de practică, echipa noastră de traineri a elaborat o nouă programă, bazată nu doar pe experiența clinică, ci și pe rezultatele studiilor științifice și feedback-urile primite de la cursanți. Noul design al cursului de formare complementară le oferă participanților o experiență unică de învățare, atât din prisma modului de prezentare a aspectelor teoretice, cât și prin aplicațiile practice, studiile de caz și exercițiile de autocunoaștere și dezvoltare personală.

Descrierea programului de formare

Pe parcursul formării, participanții vor avea șansa de a cunoaște, înțelege și aplica câteva dintre cele mai complexe modele de intervenție relațională – validate științific și aplicabile cu succes în psihoterapia familiilor, cuplurilor, adulților, adolescenților și copiilor.

Cursanții vor avea ocazia de a-și însuși știința și arta actului psihoterapeutic de la câțiva dintre cei mai cunoscuți experți în sănătate relațională din România. Gáspár György, Diana Stănculeanu, dr. Raluca Anton, dr. Adela Moldovan, Sorina Petrică, Roxana Nicolau, dr. Emöke Tarján, Oana Nașcu sunt doar o parte dintre trainerii principali ai formării complementare.

Una dintre caracteristicile de bază ale noului program de formare este aceea că participanții vor putea asista la cum lucrează psihoterapeuții formatori cu pacienții – direct în fața grupului de formare sau prin intermediul unor înregistrări video. De asemenea, cursanților li se oferă șansa de a participa în calitate de observatori la ședințele de psihoterapie sau workshop-urile susținute de formatori, pentru a-și însuși cât mai bine etapele evaluării și intervenției psihoterapeutice.

Ce se învață în cadrul formării?

Modulele de curs sunt în așa fel elaborate, încât viitorii psihoterapeuți de familie și cuplu să abordeze o gamă cât mai variată de probleme de natură psihologică și relațională. La fiecare model științific prezentat, protocolul terapeutic va include atât evaluarea clinică și conceptualizarea cazului, cât și pașii specifici de intervenție.

Cursanții sunt ajutați să gândească din punct de vedere sistemic (viziunea principală a terapeuților de familie și cuplu), înțelegând astfel că nevoia de relaționare este una dintre cele mai importante nevoi umane și, prin urmare, oamenii au nevoie să-și cultive inteligența relațională – atât pentru a se înțelege pe sine, cât și pentru a menține sănătatea conexiunilor cu cei din jur. Principiile de bază ale psihoterapiei relaționale vor fi completate cu module de parenting, psihopatologie, sexualitate, infidelitate, pierdere.

Lista principalelor module de formare:

 • Introducere în teoria sistemică și practica relațională (responsabil de curs: Gáspár György).
 • Strategii de parenting validate științific (responsabili de curs: Diana Stănculeanu, Oana Calnegru).
 • Intervenția în tulburările de anxietate la adulți – o perspectivă relațională (responsabili de curs: Diana Stănculeanu, dr. Raluca Anton).
 • Intervenția în tulburările de anxietate la copii și adolescenți – o perspectivă relațională (responsabili de curs: Diana Stănculeanu, dr. Raluca Anton, Cornelia Paraipan).
 • Intervenția în tulburările depresive la adulți – o perspectivă relațională (responsabili de curs: Diana Stănculeanu, dr. Adela Moldovan, Oana Nașcu).
 • Intervenția în tulburările depresive la copii și adolescenți – o perspectivă relațională (responsabili de curs: Diana Stănculeanu, dr. Adela Moldovan, Oana Nașcu, Cornelia Paraipan).
 • Intervenții validate științific în tulburările de externalizare la copii și adolescenți – o perspectivă relațională (responsabili de curs: Sorina Petrică, Cornelia Paraipan).
 • Terapia Relațională Imago (responsabili de curs: Gáspár György, dr. Raluca Anton, dr. Adela Moldovan).
 • Terapia Schemelor Cognitive pentru intervenția în cuplu (responsabil de curs: Roxana Nicolau).
 • Terapia de Cuplu centrată pe Emoții (responsabil de curs: Gáspár György).
 • Modelul Gottman și terapia de cuplu (responsabili de curs: Gáspár György, dr. Raluca Anton, dr. Adela Moldovan).
 • Tratamentul tulburărilor de personalitate – o perspectivă relațională (responsabili de curs: dr. Raluca Anton, Roxana Nicolau).
 • Intervenția în tulburările de comportament alimentar – o perspectivă relațională (responsabili de curs: Cristina Petrescu-Ghenea)
 • Intervenția relațională în adicții (responsabili de curs: dr. Adela Moldovan, Oana Calnegru).
 • Intervențiile relaționale de orientare psihodinamică (responsabil de curs: dr. Emöke Tarján).
 • Intervenția relațională în infidelitate și situații de criză în cuplu (responsabili de curs: Gáspár György, dr. Raluca Anton, dr. Adela Moldovan, Oana Nașcu, Cristina Petrescu-Ghenea).
 • Intervenția relațională în trauma psihologică (responsabili de curs: Sorina Petrică, dr. Adela Moldovan).
 • Educația sexuală în familie – o perspectivă relațională (responsabil de curs: dr. Cristina Petrescu-Ghenea).
 • Intervenția relațională în situații de pierdere, despărțire, divorț, deces (responsabili de curs: Sorina Petrică, dr. Raluca Anton, dr. Adela Moldovan, Oana Calnegru).
 • Aplicațiile terapiei relaționale în psihoterapia individuală (responsabil de curs de. Adela Moldovan).
 • Încheierea psihoterapiei și finalizarea procesului de intervenție relațională (responsabili de curs: Gáspár György, Diana Stănculeanu).

Cui i se adresează programul de formare complementară?

Programul de formare le este destinat absolvenților de Psihologie, Medicină Generală, Psihopedagogie, Filosofie, Teologie, Asistență socială.

Absolvenții sistemului universitar Bologna (obținerea diplomei de licență începând cu anul 2005-2006) se vor putea înscrie doar după absolvirea unui program universitar de master în psihologie (clinica, organizațională, educațională) sau dacă dovedesc faptul că urmează un program de masterat în psihologie în paralel cu formarea în psihoterapie.

Sunt exceptați de la cerința finalizării unui asemenea masterat:

 • absolvenții facultăților de Medicină Generală cu specializarea în Psihiatrie/Psihiatrie Pediatrică;
 • absolvenții facultăților cu minim 4 ani de studii de licență în specialitățile Psihologie, Medicină Generală, Psihopedagogie, Filosofie, Teologie, Asistență socială în sistem pre-Bologna (obținerea diplomei de licență până în anul 1990);

Durata programului de formare

Programul de formare în psihoterapie este compus din:

 1. formarea teoretică de bază (3 ani) și
 2. practica clinică sub supervizare (2 ani)

Programul însumează: 500 de ore de teorie și formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală sau experiență terapeutică personală și 150 de ore de supervizare individuală și de grup. Întregul program de formare se desfășoară pe o perioadă de 5 ani. După finalizarea anului III de formare, participanții pot începe practica clinică sub supervizare, în condițiile finalizării masteratului în psihologie și absolvirii examenelor de evaluare teoretică de la finalul anilor II și III ai acestui program.

Programul de formare cuprinde 3 etape de evaluare: (1) evaluarea generală, la admiterea în cadrul programului de formare; (2) evaluarea teoretică, după finalizarea anului II de formare; și (3) evaluarea practică, după finalizarea anului III de formare.

Ieșirea din supervizare (etapă care durează minim 2 ani) se face după îndeplinirea prevederilor din contractul de supervizare, în baza unui dosar și a participării la Comisia de Supervizare din cadrul AMPP.

Admiterea în programul de formare se face în baza depunerii unui dosar de admitere (în format electronic) urmat de un interviu de admitere. Actele necesare pentru dosarul de admitere (cu actele scanate în formă continuă – un singur document în format pdf).

 • Opis cu documentele din dosar (se completează un document – tehnoredactat, care să cuprindă toate actele depuse în dosarul de admitere).
 • Carte de identitate – copie, în conformitate cu originalul.
 • Copie după actele de studii (diplomă de licență și de master în psihologie după caz, față-verso).
 • Formularul standard de admitere (descarcă aici).
 • Scrisoare de motivație.
 • 2 scrisori de recomandare, din partea unor persoane care cunosc suficient de bine candidatul (prieteni, rude, colegi, profesori).
 • Un plan educațional care să cuprindă: descrierea traseului educațional anterior (cursuri, workshop-uri, conferințe sau alte manifestări științifice), obiectivele de studiu pentru viitor și lista cărților de psihologie sau psihoterapie parcurse.
 • Copie după dovada achitării taxei de interviu și analiză dosar, în valoare de 200 de lei.

Toate actele se depun în format electronic, cu mențiunea că, la interviul de admitere, candidatul va avea de prezentat toate documentele și în original.

Apreciem în mod deosebit interesul dvs. pentru formarea avansată în aplicarea modelelor clinice și pentru programul

Persoana de contact: psih. Oana Calnegru – email: oana.calnegru @paginadepsihologie.ro

Cu urări de bine,
Membrii Comitetului de Admitere

Întrebări fecvente

Dacă sunt absolvent al facultății de Stomatologie, Farmacie, Sociologie, SNSPA, Jurnalism etc mă pot înscrie la programul de formare?

Din păcate, nu. Conform normelor COPSI doar absolvenții facultăților de Medicină Generală, Psihopedagogie, Filosofie, Teologie, Asistență socială se pot înscrie în programul de formare aceștia având o diplomă de licență asimilată diplomei de licență în psihologie.

„Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de absolvenți ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotărâre a Comitetului director, precum și formării complementare potrivit cerințelor prevăzute de prezentele norme.“ – extras din normele de aplicare Lege a psihologului

Dacă am diploma de licență în domeniile sus menționate obținută până în anul 2005-2006 mai trebuie să urmez și un program de master?

Nu, conform normelor CPR puteți urma un program de formare în psihoterapie fiind absolvent doar de program de licență – daca diploma este obținută până în anul 2005-2006 sau în sistem pre-Bologna.

Absolvenții studiilor de licență în medicină – medicină generală (cu excepție specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică), filosofie, teologie, asistență socială, psihopedagogie pot solicita drept de liberă practică în specialitatea psihoterapie, cu condiția completării studiilor universitare cu un program de studii universitare de master în psihologie clinică, organizațională sau educațională. Acest pachet este inclus în programul de formare al AMPP în psihoterapia familiei.

Programul de studii universitare de master poate fi urmat în paralel cu programul de formare cu condiția finalizării acestuia până la sfârșitul formării de bază.

Am diploma de licență în psihologie/licențe asimilate obținută în sistemul Bologna și am urmat și un program de master, cum îmi dau seama dacă masterul urmat îmi permite înscrierea la un program de formare?

Pentru specializarea psihoterapie, CPR specifica necesitatea pentru absolvenții programelor de licență în sistem Bologna a unui program universitar de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare (clinic, organizațional, educațional), relevant pentru specialitatea pentru care se solicită atestatul de liberă practică cu mențiunea că programul de master să fie avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Pentru a verifica dacă programul de master urmat este avizat, vă îndrumăm să verificați acest lucru cu Secretariatul CPR: [email protected].

Doresc sa mă înscriu la programul de formare și aș dori să mă înscriu la un program de master, mă puteți îndruma către alegerea unui program care este avizat de CPR?

Informații despre programele de master avizate de CPR în anul în curs puteți găsi accesând linkul: monitorulpsihologiei.com.

Se echivalează vreun modul al acestui program de formare cu parcurgerea unei materii din programul de studii universitare de master/cu module studiate în cadrul altui program de formare?

Nu. Pentru absolvirea programului de formare complementare în psihoterapia familiei este necesară parcurgerea integrală a curriculei de module propuse.

Unde și cum se vor ține cursurile?

Cursurile se țin în principal în format fizic în unul din spațiile asociației și locația este anunțată înainte de desfășurarea fiecărui modul. În contextul pandemic însă, acolo unde restricțiile impuse de autorități (care vizează numărul minim de persoane ce se pot întruni) ne vor limita sau contextul epidemiologic ce împiedică călătoriile dintr-o localitatea în alta (o parte din formatori nu au reședința în București, Cluj, România), modulele se vor muta în format online, adaptând partea practică a lor sau acolo unde modulul nu se pretează platformei online, acesta a fost reprogramat pentru anul următor de formare.

Ce înseamnă un modul ca program? În ce zile se predau aceste module?

Un modul se desfășoară pe parcursul unui weekend (sâmbătă și duminică), programul fiind între orele 10-18 și include o pauză de masă de 1 oră și 2 pauze de cafea de 15 minute.

Supervizarea este inclusă sau se plătește separat?

În cadrul formării complementare sunt incluse 4 module de supervizare de grup/an (în total 8 module în 2 ani), iar pentru completarea numărului necesar de ore pentru ieșirea din supervizare, oricare supervizor ales din școala de formare își stabilește tariful individual pentru ședințele de supervizare individuală.

Ce presupune ieșirea din supervizare?

Minim 2 ani de supervizare în care psihoterapeutul supervizat are de îndeplinit toate criteriile menționate în contractul de supervizare. Ieșirea din supervizare se finalizează prin examenul de certificare.

Care este titulatura după terminarea programului de formare?

Inițial de psihoterapeut de familie în supervizare, iar ulterior ieșirii din procesul de supervizare – de psihoterapeut de familie cu drept de liberă practică.

Atestatul de psihoterapeut de familie obținut la final îmi va da posibilitatea să lucrez și separat cu adulți, copii etc. sau voi putea profesa doar în domeniul psihoterapiei de familie/cuplu?

Formarea în psihoterapie de familie acoperă o gamă foarte diversă de lucru oferind posibilitatea practicării atât a terapiei individuale (copii/adulți), cât a terapiei de cuplu sau terapiei de familiei ce implică un număr variat de indivizi.

Detalii

Durata

3 ani formare + 2 ani supervizare

Format

24 module formare (8 module/an) + 8 module supervizare de grup (4 module/an)

Cost

750 lei/modul

Taxă interviu

200 lei

Dată începere grup nou

Termen limită depunere dosar

Pre-rechizite necesare pentru admitere

diplomă de licență în psihologie sau diplomă de licență asimilată (conform normelor COPSI) +/- master in psihologie clinica, organizațională sau educațională după caz.

Interviu

Interviurile de admitere se vor anunța la scurtă perioadă după depunerea dosarului.

Caută
Coșul de cumpărături0
Nu există produse în coș
Continuă cumpărăturile
0