Psihoterapia de cuplu: Modele clinice validate științific - – Pagina de Psihologie
skip to Main Content

Psihoterapia de cuplu

Acest curs de formare profesională continuă vă oferă posibilitatea de a cunoaşte și aplica fundamentele psihoterapiei de cuplu în tratamentul problemelor de relaționare, de sănătate mintală și emoțională. Participanții la workshop vor învăța să efectueze conceptualizări clinice specifice psihoterapiei de cuplu şi se vor familiariza cu diferite modelele de intervenţie validate științific: modelul imago, modelul EFT, modelul centrat pe acceptare și angajament, mindsight, mindfulness.

Aspectele teoretice vor fi dublate de aplicații practice, participanții având posibilitatea de a asista şi la prezentarea unor studii de caz.

Specific: Workshop-ul are la bază cele mai recente cercetări și studii de specialitate din sfera psihologiei și psihoterapiei de cuplu.

Prerechizitele aplicanților: diplomă de licență, master sau doctorat în psihologie, medicină, psihopedagogie, asistență socială. Sunt acceptate și aplicațiile studenților în specializăile mai sus amintite, însă  aceștia nu vor primi certificate creditate de CPR.

Durata workshop-ului: 1 zi

Credite CPR: workshop-ul este creditat de CPR cu 10 credite

Tematica workshop-ului:

• Fundamentele psihologiei și psihoterapie de cuplu;

• Modele clinice validate ştiinţific în psihoterapia de cuplu;

• Conceptualizarea clinică specifică psihoterapiei de cuplu;

• Planuri de tratament aplicabile în psihoterapia de cuplu;

• Specificul relației terapeutice în psihoterapia de cuplu;

• Aplicații practice și studii de caz.

Persoana de contact pentru mai multe detalii și informații suplimentare:

Andra Stoian – email: formare@paginadepsihologie.ro

Gáspár György,

președinte AMPP

Detalii

Participanții la workshop vor învăța să efectueze conceptualizări clinice specifice psihoterapiei de cuplu şi se vor familiariza cu diferite modelele de intervenţie validate științific.

Durata: 1 zi

Format: 1 modul

Cost: 350 lei

Dată începere grup nou:

Termen limită depunere dosar înscriere:

Caută