Skip to content

În următorii doi ani, copiii țării noastre pot beneficia gratuit – în premieră – de servicii de consiliere psihologică și psihoterapie, grație unui program susținut de consilierul de stat Mădălina Turza. Potrivit unui anunț publicat de Guvernul României, peste 70.000 de ore de terapii (intervenție psihologică și psihoterapeutică) sunt disponibile copiilor din România, prin intermediul Programului Național al Guvernului – Din grijă pentru copii, în baza unui buget de aproape 6 milioane de euro.

Hotărârea de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul Național a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 25 noiembrie 2022.

Astfel, România devine una dintre primele țări europene care a adoptat un Program guvernamental cu măsuri concrete destinate sănătății psihoemoționale a copiilor, dar și siguranței acestora, în contextul noilor tipuri de amenințări la care sunt expuși.

Din grijă pentru copii

Scopul programului este să contracareze efectele pandemiei COVID-19 asupra copiilor, în plan psihoemoțional, dar și în raport cu riscurile de siguranță online și domestică. Programul își propune să creeze un mecanism coordonat de intervenție pe două arii cheie, din perspectiva rezilienței copiilor, axat nu pe măsuri reparatorii, ci pe oportunități de reconstrucție, cu o schimbare de paradigmă implicită, de la reactiv și recuperator, la preventiv și durabil.

„În urma unui proces laborios și complex de lucru și negociere cu specialiștii din Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și ai Colegiului Psihologilor din România, am reușit să adoptăm Hotărârea de Guvern care descrie metodologia de acces la terapii a copiilor și modalitatea de plată a psihologilor înscriși în program. Iată că, așa cum am promis, Programul Național Din Grijă pentru Copii devine realitate pas cu pas“ – declară Mădălina Turza, Consilier de stat, coordonatoare a programului Din grijă pentru copii.

Ariile de intervenție ale programului vizează următoarele două componente:

 1. Inteligență emoțională și managementul emoțiilor – componenta vizează dezvoltarea de mecanisme de management emoțional, precum și de resurse pentru practicieni și beneficiari, atât prin sistemul de educație, cât și la nivelul comunității.
 2. Siguranța copiilor – componenta vizează echiparea copiilor, a părinților și a altor actori implicați cu instrumente și informații în legătură cu riscurile utilizării internetului, dublate de campanii de prevenire a violenței online (cyber-bullying, Cyber Sexual Exploitation of Children, Cyber Sexual Abuse of Children) și domestice.

Cum poate un copil să beneficieze de aceste servicii?

În cadrul anunțului postat pe site-ul Guvernului Româniri, au fost prezentate și modalitățile de acces, respectiv, cei patru pași de înscriere în program:

Pasul 1: Cine poate sesiza nevoia de sprijin psihologic a copilului? ‒ Părintele, cadrele didactice din învățământul preuniversitar, asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari, experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome.

℗PUBLICITATEPasul 2: Cine poate face recomandarea oficială? ‒ Medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică, consilierii școlari emit, în baza unei consultații, o recomandare de evaluare psihologică, în vederea înscrierii în program.

Pasul 3: Cum se face selectarea psihologului? ‒ După emiterea recomandării, părintele sau reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului National — Din grijă pentru copii. Listele cu psihologii disponibili în fiecare județ, localitate, sector vor fi disponibile în fiecare școală și la medicii de familie.

Pasul 4: Cum arată procedura serviciilor de terapie? ‒ Psihologul evaluează situația copilului pe baza recomandării și realizează un raport, dacă se constată necesitatea intervenției, copilul intră în Program.

Cum se pot înscrie psihologii și psihoterapeuții pentru a face parte din Program?

Pe site-ul CPR (Colegiul Psihologilor din România), este prezentată în detaliu procedura de înrolare a specialiștilor în sănătate mintală care doresc să devină parte din acest Program Național. Procedura de înscriere în „Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii, din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 ‒ Din grijă pentru copii“ a fost elaborată având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 ‒ Din grijă pentru copii, precum și dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare și adoptată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 60 din 07 noiembrie 2021.

Criteriile de eligibilitate pentru înscrierea în Programul Național ale psihologilor și psihoterapeuților sunt împărțite în două categorii:

 • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog titular, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ștampilată cu ștampila formei de exercitare a profesiei și semnată;
 • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog angajat, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei de exercitare a profesiei și semnată atât de către psihologul angajat, cât și de către titularul formei de exercitare a profesiei.

Pașii pe care îi are de parcurs specialistul care dorește să fie integrat în Program:

 • Pasul 1: Accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România și selectarea secțiunii Înregistrare psihologi acreditați pentru Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 ‒ Din grijă pentru copii.
 • Pasul 2: Descărcarea și completarea documentului Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
 • Pasul 3: Completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registru și verificarea cu atenție a datelor de contact menționate în formular (adresă de e-mail, număr de telefon), astfel încât să fie completate corect, aceste informații reprezentând datele de contact la care se va trimite automat e-mail de confirmare pentru solicitarea transmisă și e-mail de validare, invalidare, prezentare completări pentru solicitarea transmisă.
 • Pasul 4: Încărcarea în formularul pentru înscrierea în Registru a declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. b) completate, semnate, parafate și ștampilate.
 • Pasul 5: Transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registru, după finalizarea completării formularului și încărcarea declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. b).
 • Pasul 6: După expedierea solicitării pentru înscrierea în Registru se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site și un e-mail pe adresa menționată de către solicitant în formularul completat. Acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării și transmiterea solicitării pentru verificare și validare.
 • Pasul 7: În termen de maximum 10 zile de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării și comunicarea acesteia în vederea afișării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registru.

Nici în articolul publicat pe site-ul Guvernului României, nici pe site-ul CPR nu au fost prezentate informații cu privire la plata ședințelor de consiliere și psihoterapie, respectiv, la suma de bani care este alocată pentru o oră de intervenție. Pentru mai multe informații sunt listate ca date de contact adresa de e-mail [email protected] și numărul de telefon al consilierului de stat Mădălina Turza – 0737545955.

Pagina de Psihologie este o comunitate de psihologi, psihoterapeuți, psihiatri și oameni pasionați de psihologia relațiilor. Preocuparea față de cultivarea inteligenței relaționale, a sănătății emoționale și interpersonale este exprimată prin articole, evenimente și cărți de specialitate. Editura Pagina de Psihologie publică anual bestseller-uri naționale și internaționale. Iar contributorii noștri sunt specialiști cu experiență clinică și practică terapeutică. La secțiunea cursuri vă oferim atât activități educaționale online, cât și programe de formare continuă și complementară.

Caută
Coșul de cumpărături0
Nu există produse în coș
Continuă cumpărăturile
0