Lila Vasilescu
skip to Main Content

Students Do Not Leave Their Emotions at The Door When They Enter The Classroom in The Morning. Interview With Lila Vasilescu

With a special curiosity, in love with life, with a lot of confidence in our inner power to be good with ourselves and to do good for those around us, Lila Vasilescu (director of the Verita Foundation) initiated projects and activities with children from disadvantaged environments, starting from the belief that the state of presence and involvement of adults working…

Elevii nu își lasă emoțiile la ușă când intră în clasă dimineața. Interviu cu Lila Vasilescu

Cu o curiozitate aparte, îndrăgostită de viață, cu multă încredere în puterea noastră interioară de a fi bine cu noi înșine și de a le face bine celor din jurul nostru, Lila Vasilescu (director al Fundației Verita) a inițiat proiecte și activități cu copiii din medii defavorizate, pornind de la convingerea că starea de prezență și de implicare a adulților ce lucrează cu…

Caută